وبلاگ کلاس اول

وبلاگ کلاس اول

وبلاگ کلاس اول

برترین ها در کلاس تلاش

  برترین  هفته در کلاس تلاش

 

خانم ستوده سلیمانی

 

 

 

برترین  روخوانی 

 

خانم مرضیه قاسمی 

 

خانم زهرا انصاری

 

خانم بهناز جبار زارع

 

خانم ستوده سلیمانی

 

خانم مدینه رضایی

 

خانم ثمین پناهی 

 

خانم غزل موسوی

 

 

برترین  خط

 

خانم بهناز جبارزارع

  

خانم غزل موسوی

 

خانم زهرا انصاری

 

خانم نگین نادری

 

خانم نگار نادری

 

 

پیشرفت خط

  

 

خانم تینا باقری  

 

خانم ستوده سلیمانی

  

خانم مدینه رضایی

 

خانم سارا خلیلیان

 

خانم مرضیه قاسمی 

 

پیشرفت روخوانی

 

  خانم نگین نادری 

 

خانم نگار نادری

 

خانم تینا باقری

 

خانم نرگس آقایی

 

خانم ستایش شامگانی

 

خانم زینب مهدی

   

خانم انوار متوسلان 

 

خانم فرناز مبهوت

 

 

 تاريخ : جمعه سوم بهمن 1393 | 17:45 | نویسنده : |

بچه ها می اموزند

بچّه ها می آموزند آن طوری باشند که زندگی می کنند.

بچّه ها ...

وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند.

وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگ جو باشند.

وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند.

وقتی با ترحّم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحّم داشته باشند.

وقتی با تمسخُر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند.

وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند.

امّا ...

اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند.

اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند.

اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.

اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند.

اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند.

اگر با ﺗﺄیید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند.

اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.

اگر با انصاف زندگی کنند دفاع ازحقوق را می آموزند.

اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند.

اگر با دوستی و محبّت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.

بچّه ی شما چه طور زندگی می کند و چه می آموزد؟تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 | 19:32 | نویسنده : |

عیدتان مبارک

 

ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) و هفته ی وحدت بر مسلمین جهان

مبارک باد


ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺍﻟْﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺍﻟْﺮَّﺣﻴم


ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :


ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺮﺽ


ﻛﺮﺩﻡ :


ﺩﺭ ﺷﺎﺀﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﭼﻪ ﻣﻰ


ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؟


ﻓﺮﻣﻮﺩ :


ﺍﻭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ !


ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ :


ﺩﺭ ﺷﺎﺀﻥ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﭼﻪ ﻣﻰ


ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؟


ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺁﻥ ﺩﻭ، ﺭﻭﺡ ﻣﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ، ﻣﺎﺩﺭ


ﺍﻳﺸﺎﻥ ، ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺍ


ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻛﻨﺪ، ﻣﺮﺍ ﺷﺎﺩ


ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻩ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻡ ، ﻣﻦ ﺩﺭ


ﺟﻨﮕﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ


ﺻﻠﺤﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ .


ﺍﻯ ﺟﺎﺑﺮ ! ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ،


ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻬﺎﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻥ ، ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﻬﺎﻯ


ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﺳﺖ


ﺑﺤﺎﺭ : ﺝ 94 ، ﺹ 21تاريخ : جمعه نوزدهم دی 1393 | 17:2 | نویسنده : |

نتایج ازمون ترم

نتایج آزمون  ترم ریاضی و قرآن

 

در کلاس تلاش 

 

 

ریاضی 

 

     خانم نرگس آقایی           خیلی خوب

خانم زهرا انصاری             خیلی خوب

خانم تینا باقری                 خیلی خوب

خانم ثمین پناهی                 خیلی خوب

خانم بهناز جبار زارع          خیلی خوب

خانم سارا خلیلیان              خیلی خوب

خانم مدینه رضایی           خیلی خوب

خانم ستوده سلیمانی            خیلی خوب

خانم ستایش شامگاهی           خیلی خوب

خانم مرضیه قاسمی            خیلی خوب

خانم سارینا لاله پا               خیلی خوب

خانم فرناز مبهوت              خیلی خوب

خانم انوار متوسلان             خیلی خوب

خانم غزل موسوی              خیلی خوب

خانم زینب مهدی               خیلی خوب

خانم نگار نادری               خیلی خوب

خانم نگین نادری              خیلی خوب

 

قرآن

 

     خانم نرگس آقایی           خیلی خوب

خانم زهرا انصاری             خیلی خوب

خانم تینا باقری                 خیلی خوب

خانم ثمین پناهی                 خیلی خوب

خانم بهناز جبار زارع          خیلی خوب

خانم سارا خلیلیان              خیلی خوب

خانم مدینه رضایی           خیلی خوب

خانم ستوده سلیمانی            خیلی خوب

خانم ستایش شامگاهی           خیلی خوب

خانم مرضیه قاسمی            خیلی خوب

خانم سارینا لاله پا               خیلی خوب

خانم فرناز مبهوت              خیلی خوب

خانم انوار متوسلان             خیلی خوب

خانم غزل موسوی              خیلی خوب

خانم زینب مهدی               خیلی خوب

خانم نگار نادری               خیلی خوب

خانم نگین نادری              خیلی خوب

  

دخترای گلم خسته نباشید

 

 خانم حاج اکبریتاريخ : جمعه نوزدهم دی 1393 | 16:49 | نویسنده : |

چهارمین جلسه اولیا

جلسه  آموزشی اولیا  

 

شنبه مورخ

 

93/10/13ساعت9:30الی11 در

 

دبستان برگزار میگردد. 

 

حضور پدر یا مادر الزامی و اجباری استتاريخ : جمعه دوازدهم دی 1393 | 22:31 | نویسنده : |

چگونه بچه ها خوش خط تر می شوند

پرورش قابلیت خو‌شنویسی در بچه‌ها می‌تواند امتیازی چشمگیر در بزرگسالی برای آنان به همراه داشته باشد. هر چه باشد، خوش‌خطی از جمله صفاتی است كه همواره مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد. پس اگر می‌خواهید فرزندتان خوش‌خط شود، به این نكات توجه كنید:

علل بدخطــــی

* توجه نكردن دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته كلاس.

* اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان هنگام نوشتن.

* نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن.

* نداشتن آ‌مادگی جسمانی، روانی، روحی.

* وجود اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان.

* نداشتن هدف و انگیزه برای زیبانویسی.

* مواجه شدن دانش‌آموزان با حجم زیاد تكالیف.

* تندنویسی تكالیف.

* استفاده از خودكار، روان‌نویس و وسایل مشابه آن.

* آشنا شدن دانش‌آموزان در كلاس اول با خط نسخ ماشینی، این امر سبب می‌شود در كلاس‌های بالاتر به سختی بتواند خط نستعلیق را جایگزین خط نسخ كند.

* خط نسخ كتاب‌های درسی دوره ابتدایی.

* اتلاف وقت هنگام نوشتن خط نسخ مانند كلمه (محمد) اگر همین كلمه را دانش‌آموز با خط نستعلیق بنویسد سرعت بیشتری خواهد داشت.

* بی‌توجهی به هنر.

* خط نسخ روی كاغذ حجم بیشتری می‌گیرد، اما واژگان در خط نستعلیق جای كمتری اشغال می‌كنند.

* خط نسخ به سبب نداشتن سیرهای دایره‌ای و انحناها و قوسهای موجود در مفردات و كلمات صرفاً یادگیری در خواندن و نوشتن را تسهیل میكند و تأثیری در خوشنویسی ندارد.

* فشردگی برنامه كلاسی در یك نیمروز و فشار بر دانش‌آموزان به سبب دو یا چند نوبتی بودن مدرسه.

* استفاده از ابزار نامناسب از جمله مداد كوتاه و كاغذ بدون خط به خصوص در پایه‌های اولیه ابتدایی.

* بی‌‌دقتی هنگام نوشتن و رعایت نكردن هم شكلی، هم اندازه و هم فاصله بودن واژگان.

* بی‌دقتی برای تمیز و مرتب نوشتن.

* تراكم بیش از حد شاگردان در كلاس و نداشتن فضای مناسب و كافی برای نوشتن.
* دادن تكالیف نامناسب و بدون تناسب با توانایی كودكان.

* بی‌اعتنایی اغلب معلمان ابتدایی به استفاده از خط‌ نستعلیق و آموزش آن.

* واكنش‌های منفی و نامناسب بعضی معلمان در برخورد با نوشته‌های دانش‌آموزان.
* جدی نگرفتن یادگیری خط از طرف خانواده و مدرسه و نبود مراقبت‌های لازم.

* نبود انگیزه، حوصله و دانش لازم نزد برخی معلمان ابتدایی برای آموزش خط به دانش‌آموزان.

* بدخطی بعضی از والدین، سرمشق نامناسبی برای كودكان است.

* دادن سرمشق‌هایی با رسم‌الخط نامناسب به دانش‌آموزان.

* ندانستن روش‌ و راهكارهای، خوشنویسی و اجرا نكردن تمرین‌های لازم.

* قرار دادن چپ دست و راست دست در كنار هم هنگام نوشتن.

* بی‌توجهی به زیبایی هنری خط كه باعث تقویت روح لطیف در كودكان می‌شود.

* نبود دستورالعمل مشخص و روشنی برای آموزش خط نستعلیق به منظور تكرار و تمرین دانش‌آموزان.

راهكـــارهای رفـــع بدخطـــی

برای رفع بدخطی دانش‌آموزان، از سوی معلمان و پژوهشگران راهكارهای فراوانی معرفی شده است كه به ذكر برخی از آنها می‌پردازیم:

* در كلاس اول ابتدایی از مجرب‌ترین و علاقه‌مند‌ترین معلمان استفاده شود.

* تمهیداتی به عمل آید كه معلم درس اول بتواند در حین آموزش از ابزارهای سمعی بصری استفاده كند.

* معلمان با اصول صحیح نوشتن آشنا و دارای خط خوش باشند.

* برای معلمان در زمینه خط نستعلیق دوره‌های كارآموزی آموزش ضمن خدمت گذاشته شود تا پس از دیدن دوره‌های لازم، در كلاس حضور یابند.

* انگیزه آموزش خط زیبا به دانش‌آموزان در معلمان تقویت شود.

* معلمان در مورد خط بچه‌ها را توبیخ نكنند.

*‌معلم با رفتار خود در میان دانش‌آموزان تبعیض قایل نشود.

* با رسیدگی انفرادی به نوشته‌های كودكان ضعیف دلیل بدخطی بررسی و برای برطرف كردن آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.

* علاقه و انگیزه برای صحیح نوشتن و زیبانویسی را در كودكان تقویت كنند.

* به تفاوت‌های فردی و نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان توجه شود.

* مقدار تكالیف با توانایی كودكان تناسب داشته باشد.

* تكالیف هدفدار باشد و باعث تقویت قوای ذهنی كودك شود.

* تكالیف به گونه‌ای باشد تا تمرین و تكرار آنها باعث تثبیت یادگیری شود.

* تكالیف به صورت مستمــــر مورد رسیدگــی معلم قرار گیرد و او از تشویق و تذكر استفاده كند.

* اهمیت انجام دادن تكالیف نوشتنی برای كودك مشخص باشد.

* از الفاظ مناسب و زیبا مانند بسیار خوب، عالی، آفرین فرزندم و ... در تأیید نوشته‌های كودكان استفاده شود.

* هرگز نباید تكالیف دانش‌آموزان را خط زد، زیرا انگیزه زیبا نوشتن را در آنها از بین می‌برد.

* در نوع تكالیف تنوع وجود داشته باشد تا رغبت انجام دادن آن در دانش‌آموز ایجاد شود.

* بعضی اشتباهات دانش‌آموزان چشم‌پوشی شود و او مورد راهنمایی قرار گیرد.

* هدف از نوشتن به صورت خط نستعلیق برای دانش‌آموزان روشن باشد.

* دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته كلاس توجه كنند.

* دانش‌آموزان به جهت‌های حركت در نوشتن مانند بالابه پایین، راست به چپ و زیر خط دقت كنند.

* كودك مداد را به طور صحیح در دست بگیرد و برای نوشتن، از ابزار مناسب استفاده كند.

* با رعایت نظم و پاكیزگی صفحه دفتر خود را كثیف نكند.

* زیاد درشت و زیاد ریز ننویسد و به یك اندازه نوشتن عادت كند.

* در آغاز نوشتن از دفاتر خط‌دار استفاده كند تا بتواند در مراحل بعدی بدون استفاده از خط زمینه مطلب خود را در خطی مستقیم و درست بنویسد.

* دانش‌آموزان عادت كنند واژگان را یك‌سره و یك باره بنویسند و سپس نقطه‌های حروف هر كلمه را بگذارند.

* بهتر است تا زمانی كه شاگردان به درست نوشتن عادت كنند، تكالیف خود را در كلاس و زیر نظر مستقیم معلم انجام دهند.

* دانش‌آموزان نوشتن واژگان دیگر را نیز تمرین كنند و نوشتن كلمات و رونویسی مختص به كتاب نباشد تا درست نوشتن كلمات دیگر را نیز یاد بگیرند.

* از وضع خانوادگی، مالی، فرهنگی، توانایی‌ها، حالات روحی روانی، عاطفی و بهداشتی دانش‌آموزان اطلاعات كافی در دست باشد، زیرا گاهی انگیزه‌های بدخطی ناراحتی‌های روحی عاطفی و فرهنگی است.

*‌ یك رسم‌الخط یك دست و یكسان به خط ریز نستعلیق یا شبیه آن برای سال اول در نظر گرفته شود.

* كتب درسی با رسم‌الخط تلطیف شده خط نستعلیق چاپ شود.

* نگاه كردن به خط نستعلیق(مشق نظری) تأثیر زیادی در خوش‌نویسی دارد. بنابر این بهتر است از پایه اول دانش‌آموز با این خط آشنا شود.

* به ساعت خوشنویسی اهمیت بیشتری داده شود.

* از رسم‌الخط‌های تحریری برای تقویت مهارت دانش‌آموزان در نوشتن استفاده شود(مانند تمرین‌هایی برای پر رنگ‌كردن كلمات تحریری، كپی كردن از روی آنها جهت تمرین، شبیه‌سازی به طور مستقیم از طریق نگاه كردن(مشق نظری) و عمل سایه‌زدن).

* برای استفاده از خط نستعلیق به صورت مداوم و مستمر تأ‌كید شود.

 تاريخ : جمعه پنجم دی 1393 | 23:15 | نویسنده : |

شهادت امام رضا

هر جندحال و روز زمین  و زمان بد است

یک تکه ازبهشت در اغوش مشهد است

حتی اگر به اخر خط هم رسیده ای

انجا برای عشق شروعی مجدد است

 

شهادت غریب الغربا اقا امام رضا (ع)تسلیت بادتاريخ : سه شنبه دوم دی 1393 | 2:2 | نویسنده : |

یلدا

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است

که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.

 


یلدایتان مبارکتاريخ : جمعه بیست و هشتم آذر 1393 | 19:1 | نویسنده : |

برترین های کلاس کوشش

برترین های کلاس

 

نرگس ملکی

زهرا شیخ پور

برترین های خط

 

غزل رضایی

 

نرگس ملکی

 

نادیا اسد الهی

 

تبسم همتی

 

سارینا مرادی

 

برترین های روان خوانی

 

سارینا امینی

 

دینا امیدی

 

پارمیدامرادی

 

ملیکاصوفی

 

پیشرفت خط

 

ساره حسین زاده

 

فاطمه زهرازراعتی

 

شیدا یغمائی

 

غزل تقی یار

 تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر 1393 | 22:5 | نویسنده : |

ازمون ارزشیابی تشخیصی

 ازمون ارزشیابی تشخیصی  

 

   املا  ، ریاضی ،روانخوانی

 

     از تاریخ 23/9 تا 25/9 برگزار می گردد

 

 تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر 1393 | 17:50 | نویسنده : |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.