جلسه ی اولیا

 

روز پنج شنبه ۴/۲

 

ساعت ۴۵/۹ -۴۵/۸

 تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | 19:58 | نویسنده : |

 

 

برترین ها

 

دیکته های بدون غلط 

 

 خانم حدیث کشکولیان  و  خانم آتوسا مالکی و خانم کیمیا عرب و خانم زهرا شهبازی و خانم هانیه شریعتی و خانم سپیده جعفری

 

 

روان خوانی

خانم حدیث کشکولیان و خانم ستایش جعفری و خانم کیمیا عرب وخانم غزل مشکل گشا  و خانم سپیده جعفری

 

 

خط تحریری

 

خانم ثمین قاسمی و خانم ستایش مسائلی  

 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 16:51 | نویسنده : |
 

برترین ها

 

دیکته ی بدون غلط : خانم کیمیا عرب

 

جمع و تفریق ریاضی ذهنی  : خانم هانیه حیدری    خانم یکتا یزدانی    خانم حدیث کشکولیان

 

روان خوانی   : خانم حدیث کشکولیان                  خانم کیمیا عرب  خانم غزل مشکل گشا

 

جمع و تفریق : ملیکا عباسی  ملیسا سفید رو  خانم آتوسا مالکی 

 

خط تحریری  :  خانم ستایش مسائلی  خانم ثمین قاسمی  تاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 12:15 | نویسنده : |

 

جلسه اولیا 

در روز پنج شنبه  ۲۱/۱/۹۳ 

ساعت ۱۰-۹تاريخ : سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 17:38 | نویسنده : |


با آرزوی سالی پر از شادی برای همه


بهترین تکالیف انجام شده در تعطیلات عید در کلاس کوشش:

ملیکا نوروزی_آتنا ترابی-پریسا نخجوان نیا-بهاره ثالثیتاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 20:3 | نویسنده : |

 

 عیدروزی است که درآن ازخدا نافرمانی نشود. امام علی (ع)

 

 

 

 

بر دشمن و دوست اعتبارش پیداست

در سینه عاشقان مزارش پیداست

نوروز بر سر سفره ی  زهرا هستیم

سالی که نیکوست از بهارش پیداست

 

 

 

 

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید

جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

 

 

 

 

 دخترم آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری

آغاز روزهایی باشد که آرزو داری

نوروز مبارک

 

 

 تاريخ : شنبه دوم فروردین 1393 | 13:40 | نویسنده : |

با عرض سلام

فارسی : روزهای زوج رو نویسی از درس های (میهن ما -قرآن-در بازار -صدای موج - سفر دلپذیر -علی و معصومه -مثل خورشید )

 

روزهای فرد دیکته از پله (درسهای خورشید -خانواده ی من -چوپان مهربان -خوا-ژاله و منیژه -چشمه و چراگاه -شب مهتابی -ا استثنا) و کتاب دیکته ی شب قبل از دیکته باید حتما از متن روخوانی شود

 

 

قرآن : روزهای زوج تمرین چند لوحه و سوره وپیام قرآنی(با تشویق نه اصرار)

 

 

علوم :روز های فرد هر روز یک تم از کتاب طلایی  کار شود

 

 

ریاضی : هر روز  سه سوال ریاضی که یکی از این سوالات حتما مسئله باشد یا شکل می دهیم  و مسئله می خواهیم یا مسئله می نویسیم  (برای حل آن باید به وسیله ی شکل یا محور انجام دهد مسئله حتما باید عبارت  و جلو نویسی داشته باشد)

 

دخترم باید بتواند ۰تا۱۰۰ را به عدد و حروف بنویسد

 

دخترم باید بداند ۴۵ می شود ...ده تایی و....یکی     یا                          ۸ده تایی و ۵یکی می شود  ......

 

دخترم باید بتواند از آخر نیز اعداد را بگوید مثلا :۶۸-۶۷-۶۶-......

 

دخترم باید بتوانداز اول و آخر  ۵تا ۵تا بگوید مثلا ۶۵-۶۰-......   یا          ......  ۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۵-۱۰-۵-۰

 

دخترم باید بتوانداز اول و آخر ۱۰تا۱۰بگوید مثلا ۸۰-۷۰-۶۰-... یا                            .......۳۰-۲۰-۱۰

 

دخترم باید بتواند ۲تا ۲تا  و ۳تا ۳تا  و  ۴تا ۴تا  و ۶تا  ۶تا و ۷ تا ۷تا با شمارش بنویسد مثلا ....۸-۶-۴-۲-۰

 

دخترم باید جمع و تفریق کار کند مثلا :    =۸۰-۹۰       =  ۵-۶۵               =۵+۵+۵-۵+۱۰+۱۰ که با پل زدن یعنی دو تا دوتا  انجام می شود

 

دخترم باید بتواند زمان و ساعت تشخیص دهد مثلا ساعت.....است      زمان بین ساعت .....و......است

 

دخترم باید بتواند با دقت علامت<=> قرار دهد  مثلا    ۶۰-۸۰    =   ۱۰+۱۰

 

دخترم باید بتواند با سه رنگ چوب خط بزند  مثلا            =۸+۴+۱۲  

 

 طرح فرش و قرینه در دفاتر شطرنجی فراموش نشود

 

حاج اکبریتاريخ : شنبه دوم فروردین 1393 | 13:35 | نویسنده : |
فارسی:

از نشانه ی "ای" به بعد روزی ۲ نشانه در روزهای زوج رونویسی در روزهای فرد دیکته نوشته شود.

باید بر روی نشانه های استثنا و کلمات چند شکلی بیشتر توجه شود .

روان خوانی هر روز باید باشد.

ریاضی:

در روزهای فرد

الگوی عددی با پرش فرد

جمع وتفریق به خصوص جمع های چند تایی

در روزهای زوج

نوشتن مساله هم زوج هم فرد باید عبارت۰ جلو نویسیومحوروشکل داشته باشد

الگوی عددی با پرش زوج

در پایان عید باید دانش آموز برگشت از ۵۰را به طور کامل بلد باشد.

عددها را تا۱۰۰ به حروف ورقم بشناسد.

۵طرح فرش

۵جدول شگفت انگیز ۹*۹

۵قرینه

قرآن:

روخوانی از کل صفحاتی که خوانده.

تمام پیام قرآنی با معنی

سوره ها

علوم:

تا فصل گرم وسرد باید دوره شود.تاريخ : جمعه یکم فروردین 1393 | 13:26 | نویسنده : |
با آرزوی سالی پر از شادی برای شما

لطفا سعی شود تکالیف در روزهای مختلف وبا برنامه ریزی انجام شود.

اگر همه ی تکالیف در روزهای اول نوشته شود در روزهای آخر فراموش میشود و اگر در روزهای آخر باشد به علت انباشته شدن تکالیف دوره ناتمام می ماند .

از لطف وهمکاری شما ممنونم.تاريخ : جمعه یکم فروردین 1393 | 13:17 | نویسنده : |

 

برترینهای هفته  خانمها  حدیث کشکولیان و سپیده جعفری

 برترینهای خط

خانم حدیث کشکولیان

خانم ثمین قاسمی 

خانم آنیتا تلخه کار

خانم ستایش مسائلی

خانم ملیسا سفید رو 

بهترینهای روان خوانی

خانم حدیث کشکولیان

خانم سپیده جعفری

خانم ستایش جعفری

 

پیشرفت در خط  

خانم غزل مشکل گشا

خانم هانیه حیدری

خانم هانیه شریعتی

 پیشرفت در دیکته

خانم ملیکا عباسی

 خانم کیمیا عرب

 دیکته های گفته شده در بهمن ماه (( بدون غلط ))

خانم سپیده جعفری

خانم ثمین قاسمی 

خانم هانیه حیدری

خانم حدیث کشکولیان 

خانم غزل مشکل گشا 

خانم آتوسا مالکی

 خانم  ستایش جعفری

 بهترین های انضباطی

خانم غزل مشکل گشا 

خانم حدیث کشکولیان 

خانم سپیده جعفری

خانم آنیتا تلخه کارتاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 20:30 | نویسنده : |